Kontakt

Naturstyrelsen har desværre indført nye regler om kørsel i skoven:

Fra 1. februar 2021 er det på onsdage alene tilladt at foretage kørsel til Eremitageslottet for handicappede.
Det kræves derfor, at alle køretøjer er synligt skiltet med, at der er tale om handicapkørsel. Det kan enten være i form af det personlige blå handicapskilt (privatbiler) eller ved at det på anden vis tydeligt fremgår, at der er tale om handicapkørsel – typisk minibusser (kørsel for plejehjem e.l.).
Indkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej og udkørsel samme vej.
Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 
Dette er en ny regel i forhold til tidligere, hvor alle køretøjer måtte køre ind på onsdage.
Den nye regel indføres for at sikre, at der er plads til parkering med handicapbiler ved Eremitageslottet og for at sikre alle en fredelig naturoplevelse omkring Eremitageslottet.
Øvrig kørsel uden særlig tilladelse er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.
Naturstyrelsen indfører skærpet kontrol i foråret 2021 for at sikre, at de nye regler for kørsel til slottet overholdes.
Der vil ikke blive givet tilladelse til organiserede arrangementer ved Eremitageslottet, som forudsætter motorkørsel.
Her henvises i stedet til den store p-plads ved Springforbi tæt på Strandvejen, og som ligger udenfor Dyrehaven. Efter ansøgning kan parkeringsarealet ved Springforbi benyttes til arrangementer.